Kontakt

Prezes:
Piotr Czypicki
p.czypicki@sens.szczecin.pl

Wiceprezes ds. administracyjnych:
Tomasz Cerebież-Tarabicki

t.tarabicki@sens.szczecin.pl

Wiceprezes ds. finansowych:
Bartosz Lejnweber
b.lejnweber@sens.szczecin.pl