Kontakt

Prezes:
Piotr Czypicki
stowarzyszenie.sens.szczecin@gmail.com

Wiceprezes ds. administracyjnych:
Tomasz Cerebież-Tarabicki

Wiceprezes ds. finansowych:
Bartosz Lejnweber