Ważne dokumenty

I Szczeciński Obszar Metropolitalny

1. Koncepcja Rozwoju Transportu Publicznego w SZCZECIŃSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM, Stowarzyszenie Szczeciński Obszar Metropolitalny

2. Analiza możliwości wdrożenia zintegrowanego metropolitalnego systemu pasażerskich przewozów zbiorowych w SZCZECIŃSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM, prof. dr hab. Wojciech Bąkowski

3. Koncepcja rozwoju transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina:
KONCEPCJA, PRIORYTETY, Stowarzyszenie Szczeciński Obszar Metropolitalny

4. Projekt “Polsko-niemieckie spotkania na szlakach rowerowych”
mapa 1, mapa 2, mapa 3, Stowarzyszenie Szczeciński Obszar Metropolitalny, Landkreis Uecker-Randow

II Miasto Szczecin

1. Polityka Transportowa Miasta Szczecin, Urząd Miasta Szczecin

2. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w Latach 2007-2015, Urząd Miasta Szczecin

3. Nowy Charakter Sieci Transportowej Miasta Szczecina w Koncepcji Zrównoważonego Rozwoju, Zakład Logistyki i Informatyki Akademii Morskiej w Szczecinie

4. Interaktywny Plan obowiązujących MPZP, Urząd Miasta Szczecin

5. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczecin, Urząd Miasta Szczecin

6. Studium kierunków rozbudowy torowisk tramwajowych i celowości zastosowania na sieci torowisk tramwajowych w Szczecinie przystanków i pasów autobusowo – tramwajowych (PAT), Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

7. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Szczecin, Urząd Miasta Szczecin

8. Program “Zielone Podwórka”, Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie

III Nowoczesne Miasto

1. Miasto w Działaniu, Przemysław Filar, Paweł Kubicki, Instytut Obywatelski

2. Miasto w Ruchu, Jacek Wesołowski, Instytut Spraw Obywatelskich

3. Polityka transportowa, Olaf Swolkień, Instytut Spraw Obywatelskich

4. Nowa Karta Ateńska 2003 – Wizja Miast XXI wieku, Europejska Rada Urbanistów

5. Karta Lipska Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Miast Europejskich, Ministrowie Odpowiedzialni za Rozwój Miast w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej

6. Rozwiązania Przyjazne Osobom Niepełnosprawnym w Infrastrukturze Transportu Publicznego, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie