Pismo do dyrektora ZDiTM w Szczecinie w sprawie zmiany kolorów wygrodzeń

BarierkiStowarzyszenie SENS wystosowało pismo adresowane do dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, Radosława Tumielewicza, w sprawie ostatnich, pozytywnych zmian w kwestii ujednolicania elementów małej architektury w mieście, a zwłaszcza zmiany barwy wygrodzeń z żółtego na szary.

Odpowiedź ZDiTM w sprawie żółtych barierek przy kładce na Pomorzanach

Kładka na PomorzanachNasze Stowarzyszenie otrzymało odpowiedź z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego na wystosowany w grudniu wniosek dotyczący koloru barierek zamontowanych przy nowej kładce nad torami kolejowymi przy ul. 9 Maja. Warto podkreślić, że jest to odpowiedź pozytywna.

Żółte barierki psują odbiór estetyczny nowej kładki pieszo-rowerowej na Pomorzanach

Nasze Stowarzyszenie wystosowało pismo do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie w sprawie zainstalowania przy nowej kładce pieszo-rowerowej na Pomorzanach żółtych barierek