Pismo do dyrektora ZDiTM w Szczecinie w sprawie zmiany kolorów wygrodzeń

BarierkiStowarzyszenie SENS wystosowało pismo adresowane do dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, Radosława Tumielewicza, w sprawie ostatnich, pozytywnych zmian w kwestii ujednolicania elementów małej architektury w mieście, a zwłaszcza zmiany barwy wygrodzeń z żółtego na szary.

Debata na temat Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju

Debata na temat SST6 czerwca odbyła się debata nt. przyszłości układu komunikacyjnego po oddaniu do użytkowania SST. Byliśmy na niej obecni i wrażenia jak najbardziej pozytywne!

Odpowiedź ZDiTM w sprawie żółtych barierek przy kładce na Pomorzanach

Kładka na PomorzanachNasze Stowarzyszenie otrzymało odpowiedź z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego na wystosowany w grudniu wniosek dotyczący koloru barierek zamontowanych przy nowej kładce nad torami kolejowymi przy ul. 9 Maja. Warto podkreślić, że jest to odpowiedź pozytywna.