Stanowisko SENS w sprawie zmian w MPZP w centrum Szczecina

galaxy_011-150x150Plany związane z zagospodarowaniem terenu po dawnym hotelu Neptun i plany rozbudowy Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaxy budzi wiele kontrowersji. Nasze Stowarzyszenie postanowiło włączyć się do dyskusji na temat planów dotyczących tego miejsca.

Przybliżmy miasto do Odry – projekt koncepcyjny inż. Macieja Sochanowskiego

podz5211 marca 2013 r. odbyło się połączone posiedzenie Komisji ds. Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej oraz Komisji ds. Inicjatyw Społecznych. Inż. Maciej Sochanowski przedstawił koncepcję przebudowy układu drogowego zakładającą możliwość odbudowy części kwartałów nad samą rzeką, które istniały dawniej w tym miejscu.

Jedna Ulica Rocznie – oficjalna prezentacja programu

15 stycznia 2013 r. nasze stowarzyszenie zaprezentowało oficjalnie program Jedna Ulica Rocznie.

Wniosek o utworzenie dodatkowego przejścia dla pieszych na ulicy Narutowicza

Nasze Stowarzyszenie przesłało do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Szczecin wniosek o utworzenie dodatkowego przejścia dla pieszych na ulicy Narutowicza na odcinku pomiędzy ulicami Królowej Jadwigi a Placem Dziecka.

Aleja Zamkowa oficjalnie zaprezentowana na posiedzeniu Komisji ds. Inicjatyw Społecznych

Szanowni Państwo,
6 listopada nasze stowarzyszenie oficjalnie zaprezentowało projekt “Aleja Zamkowa” na posiedzeniu Komisji ds. Inicjatyw Społecznych Rady Miasta Szczecin.