Co dalej z Podzamczem?

2W związku z pracami nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz planowaną inwestycją drogową na Łasztowni, przesłaliśmy do Prezydentów, Radnych, Architekta Miasta oraz Biura Planowania Przestrzennego Miasta list, w którym zwracamy uwagę na niezbędne dalsze udoskonalenia oraz na rodzącą się aktywność na tym obszarze.

Badanie klientów lokali usytuowanych przy ulicach wokół placu Zamenhofa

JagiellońskaBadanie przeprowadzone w dniach 2-10 września 2013 r., tylko w ciągu dni roboczych, o trzech różnych porach dnia: 8-10 (przed południem), 10-16 (w godzinach pracy) oraz 16-18 (po godzinach pracy), na grupie 540 klientów lokali usytuowanych przy ulicach: Jagiellońska (odcinek Wojska Polskiego – pl. Zamenhofa), Rayskiego (odcinek pl. Zamenhofa – pl. Grunwaldzki), Monte Cassino (odcinek pl. Zamenhofa – pl. Odrodzenia) oraz Deptak Bogusława.

Nasza opinia – co Echo może dać Miastu w zamian za korzystne zmiany w MPZP

galaxy_011-150x150 w związku z trwającą burzliwą debatą na temat rozbudowy Centrum Handlowego „Galaxy”, pragniemy jeszcze raz zabrać głos w dyskusji, która, w naszym mniemaniu, nie zmierza w dobrym kierunku. A za dobry kierunek uznajemy interes naszego miasta.

Stanowisko SENS w sprawie zmian w MPZP w centrum Szczecina

galaxy_011-150x150Plany związane z zagospodarowaniem terenu po dawnym hotelu Neptun i plany rozbudowy Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaxy budzi wiele kontrowersji. Nasze Stowarzyszenie postanowiło włączyć się do dyskusji na temat planów dotyczących tego miejsca.

Przybliżmy miasto do Odry – projekt koncepcyjny inż. Macieja Sochanowskiego

podz5211 marca 2013 r. odbyło się połączone posiedzenie Komisji ds. Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej oraz Komisji ds. Inicjatyw Społecznych. Inż. Maciej Sochanowski przedstawił koncepcję przebudowy układu drogowego zakładającą możliwość odbudowy części kwartałów nad samą rzeką, które istniały dawniej w tym miejscu.