Woonerf na ul. Tkackiej

tkacka222

Na ul. Tkackiej, dzięki Waszym głosom, może powstać pierwszy woonerf w Szczecinie.
Głosuj na projekt ogólnomiejski w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim 2018:
15. Przywrócenie klimatu starego miasta na ul. Tkackiej
Głosowanie trwa od 30. października do 12. listopada 2017 r.

Co dalej z Podzamczem?

2W związku z pracami nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz planowaną inwestycją drogową na Łasztowni, przesłaliśmy do Prezydentów, Radnych, Architekta Miasta oraz Biura Planowania Przestrzennego Miasta list, w którym zwracamy uwagę na niezbędne dalsze udoskonalenia oraz na rodzącą się aktywność na tym obszarze.

Przybliżmy miasto do Odry – projekt koncepcyjny inż. Macieja Sochanowskiego

podz5211 marca 2013 r. odbyło się połączone posiedzenie Komisji ds. Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej oraz Komisji ds. Inicjatyw Społecznych. Inż. Maciej Sochanowski przedstawił koncepcję przebudowy układu drogowego zakładającą możliwość odbudowy części kwartałów nad samą rzeką, które istniały dawniej w tym miejscu.

Aleja Zamkowa oficjalnie zaprezentowana na posiedzeniu Komisji ds. Inicjatyw Społecznych

Szanowni Państwo,
6 listopada nasze stowarzyszenie oficjalnie zaprezentowało projekt “Aleja Zamkowa” na posiedzeniu Komisji ds. Inicjatyw Społecznych Rady Miasta Szczecin.

Czego pragniemy w obszarze Starego Miasta?

9 maja upłynął termin do składania uwag do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Starego Miasta w Szczecinie.

Projekt planu zakłada przywrócenie zdegradowanemu w tej chwili obszarowi Starego Miasta, jego historycznego kształtu. Polegać ma to na dogęszczeniu zabudowy i wprowadzeniu do obszaru około 3000 nowych mieszkańców tak, aby okolice te znowu zaczęły tętnić życiem.