Czego pragniemy w obszarze Starego Miasta?

9 maja upłynął termin do składania uwag do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Starego Miasta w Szczecinie.

Projekt planu zakłada przywrócenie zdegradowanemu w tej chwili obszarowi Starego Miasta, jego historycznego kształtu. Polegać ma to na dogęszczeniu zabudowy i wprowadzeniu do obszaru około 3000 nowych mieszkańców tak, aby okolice te znowu zaczęły tętnić życiem.