Przybliżmy miasto do Odry – projekt koncepcyjny inż. Macieja Sochanowskiego

podz5211 marca 2013 r. odbyło się połączone posiedzenie Komisji ds. Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej oraz Komisji ds. Inicjatyw Społecznych. Inż. Maciej Sochanowski przedstawił koncepcję przebudowy układu drogowego zakładającą możliwość odbudowy części kwartałów nad samą rzeką, które istniały dawniej w tym miejscu.

Odpowiedź na wniosek o wprowadzenie Pakietu Powitalnego dla Nowych Mieszkańców Szczecina

Stowarzyszenie SENS otrzymało odpowiedź z Komisji ds. Inicjatyw Społecznych w sprawie wniosku o wprowadzenie Pakietu Powitalnego dla Nowych Mieszkańców Szczecina.

Wniosek o wprowadzenie Pakietu Powitalnego dla nowych mieszkańców Szczecina

Stowarzyszenie SENS złożyło na ręce Komisji ds. Inicjatyw Społecznych wniosek o wprowadzenie Pakietu Powitalnego dla nowych mieszkańców Szczecina.

Propozycje zmian do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina

Nasze Stowarzyszenie przedstawiło propozycje zmian do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.

Pomysł na Stocznię Szczecińską

Mając na celu dobro Stoczni Szczecińskiej, jako miejsca pracy oraz symbolu i ducha tego miasta, stowarzyszenie SENS wspólnie z inicjatywą Lepszy Szczecin, stworzyło projekt zagospodarowania terenów postoczniowych.