Propozycja wydłużenia trasy linii 80 przedstawiona przez mieszkańca Szczecina

Do naszego Stowarzyszenia zgłosił się Pan Remigiusz z propozycją dostosowania trasy linii autobusowej 80 do potrzeb mieszkańców Szczecina. Pragniemy zarekomendować zaproponowane poniżej rozwiązanie do realizacji. Z udostępnionej nam dokumentacji wynika, że za zasadne uznał je także ZDiTM.

Opinia na temat propozycji uruchomienia Szczecińskiego Roweru Miejskiego

Dwa tygodnie temu zostaliśmy poproszeni przez redaktora Głosu Szczecińskiego/MMSzczecin o opinię na temat szczecińskiego roweru miejskiego, który obiecał wprowadzić Prezydent Piotr Krzystek.

Wniosek o przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat buspasów i pasów autobusowo-tramwajowych w Szczecinie

Nasze Stowarzyszenie przesłało Prezydentowi Miasta Szczecina wniosek o przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat buspasów i pasów autobusowo-tramwajowych w Szczecinie.

List otwarty w sprawie próby likwidacji buspasu na Moście Długim


Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie SENS pragnie wyrazić sprzeciw przeciwko próbom likwidacji buspasu na ul. Energetyków i Moście Długim w Szczecinie.

Komentarz w sprawie pozostawienia na stałe buspasa na Moście Długim


Szanowni Państwo,
pragniemy wyrazić zadowolenie z decyzji Magistratu o pozostawieniu na stałe buspasa na Moście Długim.