List otwarty w sprawie zwolnienia motocyklistów z opłat za Strefę Płatnego Parkowania

Z zadowoleniem przyjęliśmy pomysł zwolnienia motocyklistów z opłat za parkowanie.

Odpowiedź Prezydenta na nasz wniosek o przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat buspasów i PAT-ów w Szczecinie

Otrzymaliśmy odpowiedź od Prezydenta Miasta na nasz wniosek o przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat buspasów i pasów autobusowo-tramwajowych w Szczecinie.

Propozycja wydłużenia trasy linii 80 przedstawiona przez mieszkańca Szczecina

Do naszego Stowarzyszenia zgłosił się Pan Remigiusz z propozycją dostosowania trasy linii autobusowej 80 do potrzeb mieszkańców Szczecina. Pragniemy zarekomendować zaproponowane poniżej rozwiązanie do realizacji. Z udostępnionej nam dokumentacji wynika, że za zasadne uznał je także ZDiTM.

Opinia na temat propozycji uruchomienia Szczecińskiego Roweru Miejskiego

Dwa tygodnie temu zostaliśmy poproszeni przez redaktora Głosu Szczecińskiego/MMSzczecin o opinię na temat szczecińskiego roweru miejskiego, który obiecał wprowadzić Prezydent Piotr Krzystek.

Wniosek o przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat buspasów i pasów autobusowo-tramwajowych w Szczecinie

Nasze Stowarzyszenie przesłało Prezydentowi Miasta Szczecina wniosek o przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat buspasów i pasów autobusowo-tramwajowych w Szczecinie.