List w sprawie przywrócenia SPP

ul. Bol. ŚmiałegoOtrzymaliśmy ostatnio list od mieszkańca ul. Bolesława Śmiałego w sprawie Strefy Płatnego Parkowania na terenie osiedla Turzyn, której likwidacja – jak się okazało – przyniosła więcej szkody niż pożytku.

Badanie klientów lokali usytuowanych przy ulicach wokół placu Zamenhofa

JagiellońskaBadanie przeprowadzone w dniach 2-10 września 2013 r., tylko w ciągu dni roboczych, o trzech różnych porach dnia: 8-10 (przed południem), 10-16 (w godzinach pracy) oraz 16-18 (po godzinach pracy), na grupie 540 klientów lokali usytuowanych przy ulicach: Jagiellońska (odcinek Wojska Polskiego – pl. Zamenhofa), Rayskiego (odcinek pl. Zamenhofa – pl. Grunwaldzki), Monte Cassino (odcinek pl. Zamenhofa – pl. Odrodzenia) oraz Deptak Bogusława.

Wniosek o utworzenie śluzy komunikacyjnej przed mostem Długim

Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej oraz Stowarzyszenie Estetycznego i Nowoczesnego Szczecina wystąpiły wspólnie z wnioskiem do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie o utworzenie przed mostem Długim śluzy komunikacyjnej.

List otwarty w sprawie zwolnienia motocyklistów z opłat za Strefę Płatnego Parkowania

Z zadowoleniem przyjęliśmy pomysł zwolnienia motocyklistów z opłat za parkowanie.

Odpowiedź Prezydenta na nasz wniosek o przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat buspasów i PAT-ów w Szczecinie

Otrzymaliśmy odpowiedź od Prezydenta Miasta na nasz wniosek o przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat buspasów i pasów autobusowo-tramwajowych w Szczecinie.