O galeriach, tramwajach i al. Wojska Polskiego

fot. Bartosz Lemke

Zwykło się mówić, że galerie handlowe „wysysają” ludzi (życie) z ulic. Czyżby? Są bowiem miasta, które skutków negatywnych (w postaci pustoszenia ulic) powstania galerii w samym centrum nie doświadczyły (patrz: Poznań czy Katowice), lecz są także takie, u których widać wyraźnie efekt przeniesienia części „życia miasta” do galerii (np. Szczecin, Łódź). Dlaczego?

Wnioski do nowego Studium dla Szczecina

 

ikonka

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta przystąpiło do zmiany dokumentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Szczecina.

Dokument jest pewnego rodzaju wizją rozwoju miasta w perspektywie kilkunastu-kilkudziesięciu lat. To właśnie dokument Studium określa przebieg planowanych dróg, trasy nowych linii tramwajowych, czy sposób użytkowania kwartałów miasta. Zapisy w Studium są następnie określane bardziej szczegółowo w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. SENS złożył kilkadziesiąt wniosków do nowego dokumentu.

List w sprawie przywrócenia SPP

ul. Bol. ŚmiałegoOtrzymaliśmy ostatnio list od mieszkańca ul. Bolesława Śmiałego w sprawie Strefy Płatnego Parkowania na terenie osiedla Turzyn, której likwidacja – jak się okazało – przyniosła więcej szkody niż pożytku.

Badanie klientów lokali usytuowanych przy ulicach wokół placu Zamenhofa

JagiellońskaBadanie przeprowadzone w dniach 2-10 września 2013 r., tylko w ciągu dni roboczych, o trzech różnych porach dnia: 8-10 (przed południem), 10-16 (w godzinach pracy) oraz 16-18 (po godzinach pracy), na grupie 540 klientów lokali usytuowanych przy ulicach: Jagiellońska (odcinek Wojska Polskiego – pl. Zamenhofa), Rayskiego (odcinek pl. Zamenhofa – pl. Grunwaldzki), Monte Cassino (odcinek pl. Zamenhofa – pl. Odrodzenia) oraz Deptak Bogusława.

Wniosek o utworzenie śluzy komunikacyjnej przed mostem Długim

Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej oraz Stowarzyszenie Estetycznego i Nowoczesnego Szczecina wystąpiły wspólnie z wnioskiem do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie o utworzenie przed mostem Długim śluzy komunikacyjnej.