Wnioski do nowego Studium dla Szczecina

 

ikonka

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta przystąpiło do zmiany dokumentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Szczecina.

Dokument jest pewnego rodzaju wizją rozwoju miasta w perspektywie kilkunastu-kilkudziesięciu lat. To właśnie dokument Studium określa przebieg planowanych dróg, trasy nowych linii tramwajowych, czy sposób użytkowania kwartałów miasta. Zapisy w Studium są następnie określane bardziej szczegółowo w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. SENS złożył kilkadziesiąt wniosków do nowego dokumentu.

Nasza opinia – co Echo może dać Miastu w zamian za korzystne zmiany w MPZP

galaxy_011-150x150 w związku z trwającą burzliwą debatą na temat rozbudowy Centrum Handlowego „Galaxy”, pragniemy jeszcze raz zabrać głos w dyskusji, która, w naszym mniemaniu, nie zmierza w dobrym kierunku. A za dobry kierunek uznajemy interes naszego miasta.

Stanowisko SENS w sprawie zmian w MPZP w centrum Szczecina

galaxy_011-150x150Plany związane z zagospodarowaniem terenu po dawnym hotelu Neptun i plany rozbudowy Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaxy budzi wiele kontrowersji. Nasze Stowarzyszenie postanowiło włączyć się do dyskusji na temat planów dotyczących tego miejsca.

Przybliżmy miasto do Odry – projekt koncepcyjny inż. Macieja Sochanowskiego

podz5211 marca 2013 r. odbyło się połączone posiedzenie Komisji ds. Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej oraz Komisji ds. Inicjatyw Społecznych. Inż. Maciej Sochanowski przedstawił koncepcję przebudowy układu drogowego zakładającą możliwość odbudowy części kwartałów nad samą rzeką, które istniały dawniej w tym miejscu.

Propozycje zmian do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina

Nasze Stowarzyszenie przedstawiło propozycje zmian do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.