Otrzymaliśmy odpowiedzi w sprawie zabytkowej pompy miejskiej na ul. Felczaka

pompaOtrzymaliśmy e-mailem odpowiedzi na zadane przez nas pytanie dotyczące uszkodzenia zabytkowej pompy miejskiej od Pana Tomasza Makowskiego z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Pani Małgorzaty Gwiazdowskiej – Miejskiego Konserwatora Zabytków

Dostaliśmy informację od mieszkańca Szczecina o uszkodzeniu zabytkowej pompy wodnej na ul. Felczaka

pompa17 grudnia 2012 r. napisał do nas Pan Ryszard Wajnert informując, iż zabytkowa pompa wodna na ul. Felczaka została uszkodzona, znikła korona pompy.

Żółte barierki psują odbiór estetyczny nowej kładki pieszo-rowerowej na Pomorzanach

Nasze Stowarzyszenie wystosowało pismo do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie w sprawie zainstalowania przy nowej kładce pieszo-rowerowej na Pomorzanach żółtych barierek

Odpowiedź na nasze pismo w sprawie remontu wiat przejścia podziemnego na dworcu Szczecin Główny

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie SENS otrzymało odpowiedź od Miejskiego Konserwatora Zabytków w sprawie remontu wiat przejścia podziemnego na dworcu Szczecin Główny.

Opinia na temat remontu wiat przejścia podziemnego na dworcu Szczecin Główny

Stowarzyszenie Estetycznego i Nowoczesnego Szczecina wyraża głębokie oburzenie sposobem przeprowadzenia prac remontowych na terenie dworca Szczecin Główny. Pismo w tej sprawie przesłaliśmy do Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie PKP PLK S.A. oraz do Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.