O nas

Zarząd stowarzyszenia:

  • Prezes: Piotr Czypicki
  • Wiceprezes ds. administracyjnych: Tomacz Cerebież-Tarabicki
  • Wiceprezes ds. finansowych: Bartosz Lejnweber

Komisja Rewizyjna:

  • Marek Kałowski
  • Grzegorz Żołądek
  • Grzegorz Kluczyński

 KRS: 0000363643

 

Stowarzyszenie SENS zostało założone przez osoby związane z Forum Polskich Wieżowców. Obecnie skupia w swych szeregach fachowców z wielu branż, w tym inżynierów ruchu drogowego, środowiska, pracowników naukowych, przedstawicieli lokalnych mediów, przedsiębiorców, studentów prawa, budownictwa, członków rad osiedla. Są wśród nas osoby, które studiowały i pracowały/pracują poza granicami kraju. Chcemy być postrzegani jako szczeciński Think Tank.

Naszym głównym celem jest podnoszenie jakości życia w Szczecinie. Aby to osiągnąć promujemy wśród szczecinian i lobbujemy u władz miasta za rzeczywistym wprowadzaniem w życie polityki miasta przyjaznego człowiekowi, polityki zrównoważonego transportu oraz idei miasta estetycznego i nowoczesnego. Nasze propozycje mają charakter kompleksowy, opierają się o rozwiązania stosowane w godnych naśladowania miastach Europy Zachodniej. Działamy transparentnie, jesteśmy otwarci na uwagi i propozycje wszystkich tych, którym leży na sercu rozwój naszego miasta.