, , ,

Wnioski do nowego Studium dla Szczecina

 

ikonka

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta przystąpiło do zmiany dokumentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Szczecina.

Dokument jest pewnego rodzaju wizją rozwoju miasta w perspektywie kilkunastu-kilkudziesięciu lat. To właśnie dokument Studium określa przebieg planowanych dróg, trasy nowych linii tramwajowych, czy sposób użytkowania kwartałów miasta. Zapisy w Studium są następnie określane bardziej szczegółowo w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. SENS złożył kilkadziesiąt wniosków do nowego dokumentu.

Obowiązujące Studium z 2012 roku można obejrzeć pod linkiem:
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego z 2012 roku

Nasze pismo z wnioskami do pobrania z linku poniżej:
Wnioski do nowego Studium

Komentarze

Dodaj komentarz

 

 

*