Stanowisko Stowarzyszenia Estetycznego i Nowoczesnego Szczecin ws. Rewitalizacji Alei Wojska Polskiego

W związku z doniesieniami medialnymi na temat rewitalizacji alei Wojska Polskiego nasze stowarzyszenie pragnie przedstawić swoje stanowisko ws. przedmiotowej inwestycji.

Rewitalizacja krok po kroku

Temat rewitalizacji Alei Wojska Polskiego podjęto w 2014 r. na Westivalu Architektury i w 2015 r. w dyskusjach z mieszkańcami w Urzędzie Miasta. Tematem szeroko zajmowały się lokalne media i tak sprawa rewitalizacji śródmiejskiego odcinka alei stała się tematem zajmującym wielu miłośników naszego miasta. Zastępca Prezydenta Szczecina p. Mync i Architekt Miasta p. Bondar angażowali się osobiście w debatę, zapewniając o tym, iż temat rewitalizacji będzie szeroko dyskutowany ze społeczeństwem i środowiskami fachowymi. Zaproszono do dyskusji mieszkańców CAŁEGO miasta. Rzecz dotyczy przecież ścisłego Śródmieścia – obszaru użytkowanego przez wszystkich szczecinian. Miejsca, które po bulwarach nadodrzańskich może stać się kolejną atrakcyjną przestrzenią publiczną wysokiej rangi – tym razem typowo miejską, otoczoną przez gęstą zabudowę naszego Śródmieścia.
Prezydent Mync swoją decyzje o rezygnacji z linii tramwajowej ogłosił, pod koniec lutego 2016 r., w formie wzmianki do wywiadu dla Głosu Szczecińskiego. Według Prezydenta i informacji przekazanej przez magistrat linii tramwajowej nie chcą mieszkańcy. Z niecierpliwością czekamy na oficjalne ogłoszenie decyzji magistratu w tej sprawie, mając nadzieję na przedstawienie wyników badań potwierdzających tę tezę.

fot. Bartosz Lemke

fot. Bartosz Lemke

Diagnoza

W naszej opinii podjęto decyzję pozbawioną wizji i ambicji, najwygodniejszą i najłatwiejszą, ignorującą szeroko padające opinie (m.in. na dwóch spotkaniach konsultacyjnych w Urzędzie Miasta), opinie publikowane w mediach, opinie w postaci przynajmniej kilku sond różnych portali internetowych, z których żadna nie prezentowała postawy negatywnej wobec tej inwestycji. W najnowszej sondzie przeprowadzonej przez Głos Szczeciński wynik także zdecydowanie wskazuje, iż mieszkańcy Szczecina są za przywróceniem zlikwidowanego w 1973 r. tramwaju.

Decyzja dotycząca zagęszczenia śródmiejskiej sieci tramwajowej wymaga pragmatyzmu, czerpania z doświadczeń europejskich, w tym także Polskich – Poznań, Olsztyn, Wrocław, Elbląg – te miasta w ostatnich latach zagęściły swoją sieć tramwajową w centrum miasta. We wszystkich sieciach tramwajowych (nie licząc Grudziądza, Gorzowa Wlkp., Gliwic) w Polsce powstały nowe linie i trasy tramwajowe. Często w nieporównywalnej do naszego Szybkiego Tramwaju skali.

fot. Bartosz Lemke

fot. Bartosz Lemke

Zanieczyszczenie powietrza

Mamy w Szczecinie kilka istotnych problemów, które przekonują o konieczności inwestowania w transport, szczególnie szynowy. Poziom zanieczyszczeń i toksyn unoszących się nad centrum zbliża się do krytycznego poziomu. Poza wynikami ze stacji monitorowania każdy z nas chyba namacalnie czuje to – szczególnie w miesiącach zimowych.
Według Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu publicznego na lata 2014-25 za przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)piranu w strefie pomiarowej przy ul. Piłsudskiego odpowiedzialne są: emisja z indywidualnych systemów grzewczych w budynkach, ruch pojazdów w centrum miasta, ruch intensywny oraz niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne.
Wykluczenie ze śródmieścia autobusów i zastąpienie ich nie wydzielającymi spalin tramwajami leży w interesie wszystkich użytkowników centrum Szczecina.

Hałas i strach

Najczęściej podnoszonym przez mieszkańców problemem jaki sprawiają tramwaje są uciążliwości związane z hałasem i drganiami wywołanymi przez pojazdy. To głównie ten aspekt powoduje strach przed linią tramwajową pod oknem mieszkania. Rzeczywiście – stary tramwaj na wyeksploatowanym torowisku potrafi dudnić z siłą nawet 75 decybeli.
Problem jest jednak złożony i składa się na niego kilka czynników. Przede wszystkim stan szczecińskiego taboru. Wśród 209 składów poruszających się po Szczecinie aż 87 – 41,6% stanowi tabor niemodernizowany i starszy niż 23 lata. Tylko 20% składów to pojazdy nowe – 42 składy, w tym tylko 28 Swingów, posiadających niską podłogę w całym pojeździe [dane za mkm.szczecin.pl] Ogromnym problemem szczecińskiego taboru są obręcze kół. To przede wszystkim ich zły stan generuje hałas i drgania i podnosi ich poziom o kilkaset procent w stosunku do pojazdu sprawnego.

Kolejnym ważnym aspektem dotyczącym hałasu i drgań pojazdów szynowych jest stan torowisk. Niestety wiele odcinków nie było remontowanych od kilkudziesięciu lat, a ciągłe drobne naprawy i doraźne łatanie nie poprawia znacząco ich stanu. Stan torowisk wpływa nie tylko na hałas i drgania na zewnątrz pojazdu, ale jest też odpowiedzialny za znaczne obniżenie komfortu podróży wewnątrz wagonu. Tymczasem współczesne technologie budowy torowisk jak np. “pływające szyny” potrafią znacząco zredukować negatywne oddziaływanie hałasu i wibracji.

Wg Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin na lata 2016-22 inwestycje w budowę nowych torowisk oraz modernizację istniejących tras przewidziane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Szczecina spowodują spadek liczby osób zagrożonych hałasem tramwajowym o 17,4% zaś budowa nowych dróg i ekranów akustycznych spowoduje spadek liczby osób zagrożonych hałasem drogowym tylko o 1%.

Prędkość poruszania się pojazdów szynowych odgrywa również dużą rolę w generowaniu hałasu. Wg badań przeprowadzonych w ciągu ulicy Mickiewicza w Warszawie w 2010 roku poziom generowanego hałasu tramwajów poruszających się z prędkością 30 km/h spada o ok. 5-10 dB w porównaniu do tych samych pojazdów jadących z prędkością 50 km/h. Śródmiejski odcinek Wojska Polskiego z przystankami oddalonymi o około 300-320 m – a więc mniej niż większość szczecińskich tras tramwajowych – nie pozwoliłby na nadmierne rozwijanie prędkości przez pojazdy.

Nie mniej ważna jest powierzchnia po której porusza się tramwaj. Dzięki zielonym torowiskom tramwaj stał się bardzo cichym środkiem transportu. Trawa może doskonale tłumić hałas – nawet o 6 dB.
Dla pewności zerknijmy jeszcze raz do miejskich dokumentów. W Programie ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin na lata 2016-22 czytamy:

“Przekroczenia obowiązujących standardów akustycznych dla hałasu tramwajowego są znacznie mniejsze niż dla hałasu drogowego i w większości przypadków nie przekraczają 5dB. Występują głównie w rejonie Alei Powstańców Wielkopolskich, ul. Chmielewskiego, ul. Kolumba oraz ul. Mickiewicza.”

Priorytety w polityce transportowej

W dokumencie Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu publicznego na lata 2014-25 czytamy:
“Podstawowym środkiem komunikacji zbiorowej na terenie miasta jest i będzie tramwaj wraz ze współpracującą siecią autobusową. Na obszarze śródmieścia będzie obowiązywał priorytet w ruchu dla komunikacji tramwajowej.”

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Szczecina czytamy:
“W celu wzmocnienia centrotwórczej roli Śródmieścia i wykreowania nowej jakości przestrzeni publicznych, polityka przestrzenna na obszarze ścisłego centrum będzie ukierunkowana na:
Zmiany w systemie komunikacyjnym, polegające na:
zwiększeniu gęstości linii tramwajowych w obszarze śródmiejskim” (…)
oraz
“Podstawowym środkiem komunikacji zbiorowej na obszarze miasta będzie tramwaj wraz z współpracującą z nim siecią linii autobusowych.”

W prezentacji magistratu dot. rewitalizacji Wojska Polskiego dostępnej w serwisie BIP Szczecin jeden ze slajdów pokazuje dostępność komunikacji tramwajowej w ścisłym śródmieściu. Przyjmując promień 300 m wokół przystanku tramwajowego określono dostępność tego środka komunikacji w czasie 5 min. marszu. Białe plamy oznaczające niską dostępność sieci tramwajowej obejmują okolice placu Zgody oraz środkowy odcinek ul. Krzywoustego.

mat. Urząd Miasta Szczecin

mat. Urząd Miasta Szczecin

Tramwaj w przeciwieństwie do autobusu jest elementem kształtowania polityki przestrzennej miasta. Trwały wielopokoleniowy ślad w infrastrukturze miasta nie tylko stanowi o specyfice przestrzeni publicznej ale jest jasnym komunikatem wizualnym o kierunku i celu podróży.

Na koniec

Chcielibyśmy aby aleja Wojska Polskiego była miejscem przyjaznym do życia, by ogólny poziom hałasu i innych uciążliwości był jak najniższy, by działający tu przedsiębiorcy nie mieli problemów z utrzymaniem się na rynku. To dzisiejsza sytuacja wymaga uzdrowienia. – wszyscy widzimy, że zwykły remont nie rozwiąże problemów narastających przez lata zaniedbań.

fot. Piotr Czypicki

fot. Piotr Czypicki

Komentarze

5 osób skomentowało artykuł: Stanowisko Stowarzyszenia Estetycznego i Nowoczesnego Szczecin ws. Rewitalizacji Alei Wojska Polskiego

 • An.qy

  Jeśli już tak na upartego chcecie się tramwajem dostać na WP i trzymać się planu 300metrow wystarczyłoby na Krzywoustego na wysokości Heliosa utworzyć przystanek.
  Emisja hałasu 75dB, dla zwartej zabudowy śródmiejskiej dopuszczalny poziom hałasu to 65dB.

 • Marcin

  Radykalna przemiana charakteru śródmiejskiej części al. Wojska Polskiego – taka, jakiej potrzebuje dzisiaj to z każdym kolejnym kwartałem coraz bardziej podupadające miejsce – wymaga czegoś, czego zupełnie nie mają rządzący Szczecinem ludzie: wygodni oportuniści unikający podejmowania trudnych decyzji.

  Wymaga mianowicie jaj. Takich, które Piotr Krzystek niestety nie posiada.

 • tomasz

  chwilkowski: Dostepnosc komunikacyjna zostanie zachowana np. poprzez budowe przystanku tramwajowego przy Kosciele Garnizonowym w kierunku Piastow. W strone przeciwna nie jest to konieczne poniewaz przystanek znajduje sie tylko 200m od Kosciola G. Dostepnosc komunikacyjna mierzy sie w okregach R=500m.
  autor: Tramwaj w przeciwieństwie do autobusu jest elementem kształtowania polityki przestrzennej miasta
  chwilkowski: ta teza jest falszywa.
  Trzeba owszem ale przedluzyc linie z lasu Arkonskiego do Wojska, potem zbudowac na Warszewo, Poludniowa, Kaliny.
  Zmarnowano kase na:
  1. Przystanek podziemny w Zdrojach.
  2. Przesuwanie starej willi -miejsca bylo dosyc.
  3. Irracjonalna wielka petle na Basenie G.
  4. Petle Turkusowa zamiast petle zbudowac na Majowym lub Bukowym.

 • tomasz

  Zeby zniszczyc drobnych przedsiebiorcow wystarczy zakaz parkowania jak na Krzywoustego, a przeciez miejsca jest tam dostatek po zmniejszeniu jezdni w czasie remontu, a wydzielone pasy prawoskretow zajmujace miejsce chodnikow sa jak umarlemu kadzidlo potrzebne. Zakazy ruchu lub parkowania daje sie tam gdzie wystepuje nadmiar potokow pieszych, inaczej tworzy sie martwe Krzywoustego. Strefa bez samochodu w Krakowie wynosi 0,4 km2 a aglomeracja 1,100,000 mieszkancow czyli 3,2m2 na 1 mieszkanca.

 • chwilkowski@interia.pl

  “ogólny poziom hałasu i innych uciążliwości był jak najniższy”,,,,,-warto by autorzy takich tez poczytali o halasie pojazdow szynowych w porownaniu do autobusow. W Niemczech w okolicy Breisgau zamieniono szynobus spalinowy na elektryczny i okazalo sie ze halas nie zmienil sie. Elektryfikacja tej linii kosztowala krocie.
  Temat ten rozwiazuje w calosci propozycja kolegi Sochanowskiego -budowy przystanku kolo Kosciola Garnizonowego
  https://www.youtube.com/watch?v=X2V8PN0yVJY
  i jeszcze jedno kola zasiegu dostepnosci powinny miec promien conajmniej 400m a nie 300m

Dodaj komentarz

 

 

*