Wyburzanie miasta

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Estetycznego i Nowoczesnego Szczecina pragnie wyrazić zdecydowaną dezaprobatę oraz głębokie zaniepokojenie działaniem Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, który po raz kolejny rozwiązanie kosztownych remontów kamienic należących do zasobów gminnych upatruje w rozebraniu tychże. Tłumaczenie niszczenia starej, XIX-wiecznej zabudowy „rachunkiem ekonomicznym” jest cyniczną demagogią i działaniem na szkodę miasta.

radnice

Krótkoterminowa opłacalność inwestycji nie może być jedynym argumentem decydującym o losie budynków na terenie naszego miasta. W szczególności dotyczy to wartościowych, przedwojennych zabudowań o wysokich walorach architektonicznych oraz urbanistycznych. Tak właśnie jest w omawianym przypadku, którego poszczególne elementy nie powinny być analizowane jednostkowo, lecz jako całość, tworzącą wyjątkowy charakter osiedla Niebuszewo-Bolinko. Argument o braku opłacalności remontu jednej kamienicy, w obliczu braku podjęcia jakichkolwiek poważnych kroków w celu zmiany studium uwarunkowań dla całego osiedla, wydaje się być absurdalny. Przypomnijmy, że studium opiera się na archaicznych oraz szkodliwych zapisach, zakładających powstanie arterii, łączącej Rondo Giedroycia z ulicą Niemierzyńską, niszczącej po drodze zwartą, niezwykle wartościową zabudowę. Z powodu tych nieprzemyślanych planów Gmina dysponuje atrakcyjnymi działkami (przede wszystkim przy ul. Krasińskiego, między al. Wyzwolenia a ul. Niemierzyńską), których bez zmiany miejscowego planu zagospodarowania (poprzedzoną zmianą studium) nie może sprzedać. Dodajmy, że działki te, ze względu na świetną lokalizację oraz istniejącą infrastrukturę nie musiałaby zapewne długo czekać na chętnych inwestorów. A nikt nie ma dzisiaj wątpliwości, że powstanie wspomnianej drogi jest nie tylko nieopłacalne i nierealne finansowo, lecz przede wszystkim, ze względu na skutki transportowo-przestrzenne, generujące ogromne koszty, a nie przynoszące zakładanych kilkadziesiąt lat temu korzyści, są wyjątkowo szkodliwe dla miasta. Czy wieloletnie zaniechanie tematu mieści się w „urzędowej” definicji dobrze pojętego rachunku ekonomicznego?

Chcielibyśmy z całą stanowczością zaprotestować przeciw wyburzaniu starej zabudowy Szczecina, także w tzw. „Dzielnicach Północnych”. Czas w końcu zrozumieć, że budowanie lokalnej tożsamości nie może odbyć się bez należytego szacunku dla historii danego miejsca i odkrycia jego charakteru, by tchnąć weń dzisiejszy blask. Atmosferę, czyli klimat określonego obszaru, kształtują pokolenia, które czują ogromną więź ze swoim miejscem zamieszkania. Wyburzenia, przesiedlenia oraz niedoinwestowanie – to są czynniki „antyrewitalizacyjne”, które pogłębiają degradację tych osiedli, zrywają więzi społeczne i w dłuższej perspektywie negatywnie odbijają się na gospodarce całego miasta.

W trosce o nasz wspólny interes wzywamy Prezydenta Miasta oraz Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych do odroczenia procedur przetargowych oraz zorganizowania konsultacji społecznych nt. studium uwarunkowań na rzeczonym obszarze. Pragniemy podkreślić, że miasto nie osiągnie żadnych korzyści z rozbiórki kamienicy przy ul. Niemierzyńskiej 4 w planowanym terminie, a możliwie szybkie wszczęcie aktualizacji studium przyspieszy sprzedaż wartościowych miejskich gruntów oraz zachodzące tam procesy rewitalizacyjne.

Przypominamy także, że temat rzeczonego studium poruszany był przez nas już wielokrotnie na przestrzeni kilku lat, a ostatnim razem gościliśmy w ubiegłym roku w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta. Wyrażamy również pełną gotowość i otwartość aktywnego uczestnictwa w dalszych działaniach w tym zakresie.

Z wyrazami szacunku,

Piotr Czypicki

Prezes Zarządu Stowarzyszenia SENS

 

Zdjęcie pochodzi ze strony http://starymost.web2001.cz i dokumentuje przebieg wyburzenia historycznego centrum miasta Most w Czechach, zniszczonego z powodu położenia na złożu węgla brunatnego.

Komentarze

2 osób skomentowało artykuł: Wyburzanie miasta

  • Klaudia

    Boże, dlaczego do tego apelu nie dodano fotografii budynku o którym mowa? Rozumiem, że zamieszczone archiwalne zdjęcie ma wzbudzić w czytającym grozę, ale to za dalekie porównanie. Tak pięknej kamienicy na ulicy Niemierzyńskiej chyba nie ma. Warto być chyba bardziej aktualnym, skoro temat jest gorący. Nie każdy czytający ma w oczach i głowie wygląd setek starych szczecińskich kamienic.

  • chwilkowski@interia.pl

    Skoro miasto nie ma pieniedzy, to po co posiada wogole kamienice. Juz lepiej sprzedac kamienice, zamiast je burzyc

Dodaj komentarz

 

 

*