,

Badanie klientów lokali usytuowanych przy ulicach wokół placu Zamenhofa

JagiellońskaBadanie przeprowadzone w dniach 2-10 września 2013 r., tylko w ciągu dni roboczych, o trzech różnych porach dnia: 8-10 (przed południem), 10-16 (w godzinach pracy) oraz 16-18 (po godzinach pracy), na grupie 540 klientów lokali usytuowanych przy ulicach: Jagiellońska (odcinek Wojska Polskiego – pl. Zamenhofa), Rayskiego (odcinek pl. Zamenhofa – pl. Grunwaldzki), Monte Cassino (odcinek pl. Zamenhofa – pl. Odrodzenia) oraz Deptak Bogusława.

Klienci kilkudziesięciu lokali z różnych branż, usytuowanych w różnych miejscach wspomnianych fragmentów ulic, zostali przepytani pod kątem środka transportu, którym przybyli do tegoż lokalu, a także, czy są stałymi klientami. Za stałych klientów uznaje się wszystkich tych, którzy dany lokal odwiedzili nie po raz pierwszy. W przypadku klientów zmotoryzowanych zadano dodatkowe pytanie, związane z miejscem zaparkowania pojazdu oraz z potencjalną rezygnacją, jeśli miejsce do parkowania oddalone byłoby co najmniej 400-500 metrów od miejsca docelowego (ok. 5-7 min. drogi piechotą).

Wyniki zbiorcze dla wszystkich klientów przepytanych na rzeczonym obszarze pod kątem środka transportu przedstawiają się następująco:

Jagiellońska

Oznacza to, że 82% klientów w tej części Śródmieścia jest niezmotoryzowanych. Wynik ten odzwierciedla także bardzo słabo funkcjonującą w tej części miasta komunikację miejską. Tak duży udział pieszych w badaniu wskazuje również na dużą rolę okolicznych mieszkańców w handlu na badanym obszarze. Bardzo niski udział rowerzystów wśród klientów prawdopodobnie spowodowany jest brakiem bezpiecznej infrastruktury przyjaznej rowerzystom w Śródmieściu.

72% przebadanych odwiedziło dany lokal po raz drugi i więcej.

Jagiellońska

Najmniej stałych klientów jest wśród zmotoryzowanej części odwiedzających. Wynika to prawdopodobnie z największej mobilności, jaką charakteryzują się kierowcy. Ich elastyczność w poruszaniu się po mieście ma decydujący wpływ na łatwość podjęcia decyzji o rezygnacji z danego punktu docelowego, jeśli towarzyszą temu jakiekolwiek niedogodności – korki, trudność znalezienia miejsca do parkowania, konieczność wnoszenia opłat za parkowanie itp. Najbardziej przywiązanymi klientami do danego punktu są rowerzyści oraz użytkownicy komunikacji miejskiej – wśród tych grup klientów występuje zdecydowanie ponadprzeciętny odsetek „powracających” konsumentów.

Gdzie zaparkowali klienci?

Jagiellońska

31% klientów zaparkowało bezpośrednio przed lokalem, który odwiedziło. Łącznie niewiele ponad połowa zmotoryzowanych zostawiła swoje auta na tej samej ulicy, pozostali natomiast na sąsiedniej ulicy lub dalej. Największy odsetek klientów stałych jest wśród tych, którzy zaparkowali co najmniej 200 metrów od punktu docelowego (co obrazuje poniższy wykres). Wśród parkujących bezpośrednio pod odwiedzanym lokalem jest zatem najmniej stałych klientów, których odsetek rośnie wraz z odległością miejsca parkingowego od punktu docelowego.

Jagiellońska

Kolejny wykres prezentuje deklaracje wszystkich zmotoryzowanych konsumentów w przypadku potencjalnego braku możliwości zaparkowania samochodu w promieniu co najmniej 400-500 metrów od punktu docelowego:

jagiellonska_wykres_05

Zdecydowana większość kierowców deklaruje powrót do danego punktu, nawet, jeśli wiązałoby się to z kilkuminutowym spacerem. Wyraźnie więcej klientów parkujących na innych ulicach odwiedziłoby dany lokal ponownie. Widoczna jest w tym przypadku korelacja między odległością parkowania od celu, a deklaracją rezygnacji

bądź dalszych odwiedzin danego lokalu. Najbardziej nielojalną grupą są kierowcy, którzy odwiedzają dany punkt po raz pierwszy. To wśród nich jest zdecydowana większość tych, którzy wykazują tendencję do rezygnacji. Spośród ogółu klientów jest to niespełna 7%. I takim odsetkiem konsumentów ryzykuje się, drastycznie zmniejszając, czy nawet całkowicie likwidując miejsca parkingowe w promieniu 400-500 metrów.

W przypadku klientów stałych wśród zmotoryzowanych tendencja ta klaruje się następująco:

Jagiellońska

Stosunkowo niski odsetek stałych klientów zmotoryzowanych nie byłby zainteresowany dalszymi odwiedzinami lokalu w przypadku całkowitej likwidacji miejsc w jego najbliższym otoczeniu. Dla miażdżącej większości miejsce, w jakim będą musieli zostawić swój pojazd, ma drugorzędne znaczenie. Można to wytłumaczyć unikalnością i atrakcyjnością oferty konkretnych punktów handlowych i usługowych, do których klienci są przywiązani.

Lokale, których klienci zostali poddani badaniu, podzielono na trzy grupy: o zasięgu lokalnym, mieszanym oraz miejskim. Do lokali o zasięgu lokalnym zaliczono m.in.: sklep warzywny, mięsny, piekarnię, sklep z prasą, aptekę, czy kwiaciarnię. Do lokali o zasięgu mieszanym zaliczono m.in.: sklep odzieżowy, tańszą (szybszą) gastronomię, studio fotograficzne, lombard, kantor, bank, sklep z odzieżą używaną, sklep z artykułami zoologicznymi. Do lokali o zasięgu miejskim zaliczono m.in.: sklepy specjalistyczne (z winami, piwem, bronią, herbatą itp.), salon kosmetyczny, sklepy z markową odzieżą (butiki), jubilera, galerię sztuki, czy gastronomię.

Udział poszczególnych grup klientów zmienia się wraz z zasięgiem oddziaływania danego lokalu:

Jagiellońska

Piesi zajmują dominującą rolę we wszystkich grupach lokali, ale ich udział spada wraz z większym zasięgiem danego lokalu. Nawet wśród lokali o zasięgu miejskim stanowią jednak znacznie ponad połowę wszystkich klientów. Co ciekawe, zmotoryzowani klienci lokali o zasięgu lokalnym oraz mieszanym mają niemal identycznie niskie udziały wśród ogółu konsumentów. Największy odsetek stanowią, co zrozumiałe, w lokalach o zasięgu miejskim, lecz nawet w tym przypadku zaledwie co czwarty odwiedzający przyjechał samochodem. Pasażerowie komunikacji miejskiej największą grupę stanowią w lokalach o zasięgu mieszanym, a wręcz marginalną o zasięgu lokalnym. Największy odsetek rowerzystów natomiast odwiedza lokale o zasięgu miejskim.

Komentarz:

Ulice, na których odbywały się badania, są (poza deptakiem) w 80-90% zdominowane przez samochody. Ich użytkownicy wg wyników badania stanowią natomiast mniej więcej odwrotnie proporcjonalny odsetek klientów lokali usytuowanych w przyziemiach tychże ulic. Udziały poszczególnych grup klientów nie są absolutnie proporcjonalne do zajmowanej przez nich przestrzeni.

Pozytywny wpływ na śródmiejski handel mogłoby mieć doprowadzenie do rzeczonych ulic komunikacji miejskiej, która w chwili obecnej skutecznie je omija. Jej brak wyraźnie obrazuje przede wszystkim udział klientów-pasażerów w lokalach o zasięgu miejskim. Tym bardziej, że wg powyższych danych stanowią oni bardzo „oddaną” grupę konsumentów. Podobnie jak rowerzyści, którzy stosunkowo komfortowe mają połączenie jedynie z ulicą Rayskiego, a w bezpośrednim sąsiedztwie lokali na rzeczonym obszarze brakuje możliwości wygodnego i bezpiecznego pozostawienia roweru.

Klienci piesi to przede wszystkim mieszkańcy badanych oraz sąsiadujących ulic. To na nich opiera się handel w Śródmieściu. Od jakości przestrzeni publicznej zależy w dużym stopniu, czy jako miejsce docelowe spędzania wolnego czasu, robienia zakupów, czy korzystania z usług będą je wybierać mieszkańcy dalszych okolic. Siła nabywcza klientów natomiast ma szansę wzrosnąć, gdy tę część Śródmieścia do życia zaczną wybierać ludzie młodzi oraz bardziej zamożni. A tego bez poprawy jakości przestrzeni publicznej, jako jednego z elementów rewitalizacji, osiągnąć się nie da.

Powyższe dane są jedynie fragmentem opracowania wyników badań, których prezentacja będzie odbywać się etapami. Za ich przygotowanie odpowiedzialne jest Stowarzyszenie SENS, które wyraża zgodę na powielanie oraz wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w niniejszym opracowaniu z wyłączeniem celów zarobkowych.

Komentarze

1 osoba skomentowała artykuł: Badanie klientów lokali usytuowanych przy ulicach wokół placu Zamenhofa

  • Leszek

    Czemu odległość jaką przebyli klienci oceniana była zasięgiem lokalu a nie pytaniem ankietowym. W moim przypadku odpowiedź byłaby że dotarłem pieszo. Tyle że do biura znajdującego się przy Jagiellońskiej dojechałem autem. Tylko pytanie ankietowe umożliwiłoby rzeczywistą ocenę zasięgu lokalu. Akurat piekarnia na Rayskiego jest warta dalekiego podróżowania.

Dodaj komentarz

 

 

*