,

Opinia na temat apelu o bojkot szczecińskiego budżetu obywatelskiego

waly_150Stowarzyszenie Estetycznego i Nowoczesnego Szczecina pragnie odnieść się do propozycji zbojkotowania przez Szczecinian udziału w tworzeniu “budżetu obywatelskiego”.

Apel o zbojkotowanie szczecińskiego budżetu obywatelskiego oceniamy jako skrajnie nieodpowiedzialny. Proponowany sposób tworzenia “budżetu obywatelskiego” może być różnie postrzegany w zależności od poglądów oceniających. O ile kwota przeznaczona do rozdysponowania, ilość projektów, terminy itp. mogą być przedmiotem dyskusji, o tyle namawianie mieszkańców Szczecina do świadomej rezygnacji, ba, ostentacyjnego odrzucenia nowego narzędzia, jakie dają mieszkańcom lokalne władze, jest przejawem skrajnej nieodpowiedzialności i wąskiego patrzenia na lokalną rzeczywistość przez składających apel.

W naszej opinii obecny kształt konsultacji nie jest ani rewelacyjnie dobry, ani skrajnie zły. Brakuje rzeczywiście informacji dla szczecinian na temat tego, w jaki sposób mogą wziąć udział w głosowaniu, natomiast sam model wyboru projektów z istniejącej już listy może być przyczynkiem do ulepszenia go w przyszłych latach. Jeżeli szczeciński “budżet obywatelski” okaże się sukcesem i spowoduje dużą mobilizację wśród szczecinian, to w przyszłych edycjach należy oczekiwać wypracowania modelu jeszcze lepszego, jeszcze bardziej otwartego na propozycje mieszkańców – od czegoś trzeba jednak zacząć. Bezpośrednie osłabianie tego mandatu poprzez bojkot “budżetu obywatelskiego” będzie niestety skutkować niczym innym jak rezygnacją w kolejnych latach z prowadzenia tego programu przez rządzących.

Stowarzyszenie SENS apeluje do wszystkich szczecinian – bierzcie udział w konsultacjach, zgłaszajcie te inwestycje, które Waszym zdaniem powinny być jak najszybciej wykonane w mieście, w najbliższej Wam okolicy. Obecna edycja jest nowością. Pokażmy, że szczecinianie są gotowi wziąć część odpowiedzialności we własne ręce, pokażmy, że nam zależy i że możemy realnie, bezpośrednio wpływać na rozwój Szczecina! Pokażmy, że mimo różnic w zdaniach jesteśmy w stanie dojść do porozumienia zamiast obrażać się na te, czy inne reguły gry.

Z poważaniem,
Paweł Przychodzień
Wiceprezes Stowarzyszenia Estetycznego i Nowoczesnego Szczecina

Komentarze

Dodaj komentarz

 

 

*