Potrzebna ekspertyza dotycząca stabilności skarpy przy Zamku Książąt Pomorskich

skarpaNasze stowarzyszenie wystosowało wniosek do Prezydenta Szczecina, Pana Piotra Krzystka, o zarządzenie jak najszybszego przeprowadzenia profesjonalnej ekspertyzy dotyczącej stabilności skarpy przy Zamku Książąt Pomorskich. Jeżeli okaże się, że niezbędne jest natychmiastowe umocnienie skarpy, Pan Prezydent, gospodarza miasta, powinien zlecić takie umocnienie, a dopiero w drugiej kolejności dochodzić zwrotu należności od podmiotu wskazanego jednoznacznie jako odpowiedzialny zaistniałej sytuacji. Przerzucanie odpowiedzialności z jednego podmiotu na drugi jest w tym momencie niedopuszczalne.

Szczecin, 23.07.2013 r.

Pan Piotr Krzystek
Prezydent Miasta Szczecin

Wniosek o pilne wykonanie ekspertyzy oraz, jeżeli ekspertyza wykaże konieczność, jak najszybsze umocnienie skarpy przy tarasie Zamku Książąt Pomorskich.

Szanowny Panie Prezydencie,
Stowarzyszenie Estetycznego i Nowoczesnego Szczecina wyraża głęboki niepokój z powodu przeciągających się sporów dotyczących odpowiedzialności za obsuwanie się skarpy przy Zamku Książąt Pomorskich. Jeżeli coraz częściej pojawiające się w prasie głosy ekspertów potwierdzą się, uszkodzenie budowli pozostaje jedynie kwestią czasu. W tym kontekście przerzucanie odpowiedzialności z jednego podmiotu na drugi jest skrajnie nieodpowiedzialne.

Nasze stowarzyszenie nie jest zainteresowane szukaniem winnego. Celem nadrzędnym w tej sytuacji jest zapobieżenie uszkodzeniu Zamku, jednej z najważniejszych budowli Szczecina. Wnioskujemy, aby Miasto Szczecin przeznaczyło odpowiednie środki na jak najszybsze przygotowanie odpowiedniej ekspertyzy budowlanej odpowiadającej na pytanie, czy skarpę należy umocnić czy też nie. Jeżeli okaże się, że umocnienie jest niezbędne – Miasto Szczecin powinno sfinansować odpowiednie prace budowlane. Jak wspomnieliśmy, nie chcemy wyrokować czy odpowiedzialnym jest inwestor stawiający budynki u podnóża skarpy czy też inny podmiot. Miasto Szczecin powinno w tym momencie pokryć niezbędne wydatki a następnie, jeżeli to konieczne – po rozstrzygnięciu przez sąd, odzyskać z pełną stanowczością środki od wskazanego przez sąd odpowiedzialnego zaistniałej sytuacji.

Wierzymy, że Pan Prezydent jest w stanie w trybie pilnym zarządzić takie działania, podobnie jak w trybie pilnym udało się poratować dodatkowymi środkami pieniężnymi dumę Pomorza – klub piłkarski Pogoń Szczecin.

Z wyrazami szacunku,
Paweł Przychodzień
Wiceprezes Stowarzyszenia SENS

Komentarze

Dodaj komentarz

 

 

*