, ,

Pismo do dyrektora ZDiTM w Szczecinie w sprawie zmiany kolorów wygrodzeń

BarierkiStowarzyszenie SENS wystosowało pismo adresowane do dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, Radosława Tumielewicza, w sprawie ostatnich, pozytywnych zmian w kwestii ujednolicania elementów małej architektury w mieście, a zwłaszcza zmiany barwy wygrodzeń z żółtego na szary.

Stowarzyszenie Estetycznego i Nowoczesnego Szczecina pragnie wyrazić uznanie pod adresem Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w kontekście prowadzonych w ostatnim czasie działań, tj. ujednolicania elementów małej architektury i infrastruktury miejskiej, a w szczególności zmiany barwy wygrodzeń na kolor szary. Postulat zarzucenia żółtej kolorystyki podnoszony był przez nasze stowarzyszenie niemal od pierwszych dni jego działania, z tym większą radością więc powitaliśmy wprowadzane zmiany. Zmiana koloru wygrodzeń z żółtego na szary, wraz z wcześniejszymi działaniami na rzecz poprawy estetyki miejskiej takimi jak porzucenie przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Szczecin kolorów żółtego i kremowego gdy chodzi o słupy oświetlenia ulicznego, montaż szarych barierek przez spółkę Tramwaje Szczecińskie czy wreszcie instalowanie przez firmę AMS (w uzgodnieniu z ZDiTM) nowych wiat na przystankach komunikacji miejskiej prowadzą do ujednolicenia kolorystycznego małej architektury i infrastruktury, co przyczynia się do podniesienia komfortu życia w naszym mieście. Należy bowiem pamiętać, że tego typu infrastruktura, o ile nie posiada walorów artystycznych nie powinna być podkreślana swoją barwą, więcej – z racji swej funkcji służebnej winna się całkowcie wkomponowywać w pejzaż miasta.

Pragniemy jednak zwrócić uwagę na często niewłaściwą jakość malowania wygrodzeń – odbywa sie ono praktycznie bez wcześniejszego oczyszczenia malowanego podłoża co skutkuje licznymi odpryskami i daje efekt nierówności powierzchni czym zaburza odbiór wizualny. Liczymy również, że w przyszłości ZDiTM odstąpi od polityki nadużywania montażu wygrodzeń, czym ogranicza się widoczność na skrzyżowaniach, dubluje istniejące instalacje i traktuje pieszych mieszkańców w kategoriach przedmiotowych. Wygrodzenia stosowane powinny być jedynie wyjątkowo, gdy rzeczywiście przyczynić się mogą do zwiększenia bezpieczeństwa.

Reasumując, cieszy nas kolejny krok naprzód w temacie porządkowania przestrzeni publicznej, który dokonany został niewielkim kosztem a którego efekty są niezwykle pozytywne, wnioskujemy również o kontynuowa nie trendu, co da nam podstawę do wystosowania kolejnych gratulacji.

z poważaniem
Damian Lachowski
Prezes Stowarzyszenia Estetycznego i Nowoczesnego Szczecina

Komentarze

Dodaj komentarz

 

 

*