, , , ,

Przybliżmy miasto do Odry – projekt koncepcyjny inż. Macieja Sochanowskiego

podz5211 marca 2013 r. odbyło się połączone posiedzenie Komisji ds. Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej oraz Komisji ds. Inicjatyw Społecznych. Inż. Maciej Sochanowski przedstawił koncepcję przebudowy układu drogowego zakładającą możliwość odbudowy części kwartałów nad samą rzeką, które istniały dawniej w tym miejscu. Projekt koncepcyjny zakłada przebudowę skrzyżowania przy Moście Długim, dzięki czemu przy zachowaniu obecnej przepustowości (a nawet poprawieniu jej) możliwe będzie ograniczenie rozległości owego skrzyżowania. Dzięki temu możliwe stanie się “odsunięcie” ul. Jana z Kolna od rzeki i stworzenie miejsca pod nową zabudowę. Nowa ul. Jana z Kolna będzie węższa ale bez ujmy dla płynności ruchu. Jak pokazała przedstawiona symulacja ruchu, zaproponowany układ drogowy sprawdzi się znakomicie. W nawiązaniu do prac prowadzonych przez Biuro Planowania Miasta Szczecina, zaproponowano optymalny wariant budowy nowego Mostu Kłodnego, w pobliżu Trasy Zamkowej. Również w nawiązaniu do prac prowadzonych przez BPPM założono likwidację trzech łącznic Trasy Zamkowej, które są obecnie wykorzystywane w szczątkowym stopniu (w godzinach szczytu ok. 40 aut na godzinę). Zlikwidowanie niepotrzebnych łącznic pozwoli na uwolnienie kolejnego terenu pod zabudowę.
podzamcze_sens_08

podzamcze_sens_13

W przedstawionej koncepcji pojawił się “parkingowiec”, o którym SENS mówił już od dawna. Jest to alternatywna lokalizacja dla “parkingowca” koło Kany, zdecydowanie lepsza pod każdym względem. Ta lokalizacja pozwoli nie tylko bez problemu obsłużyć przyjezdnych z kierunku Prawobrzeża (zjazd z Trasy Zamkowej) czy z północnych dzielnic (od ul. Jana z Kolna), ale także pozwoli wykorzystać nieatrakcyjny inwestycyjnie teren obok filarów estakad. Koncepcja zakłada stworzenie “zielonego” dachu, który mógłby stać się dostępnym dla mieszkańców, atrakcyjnym punktem widokowym. Ostrożne szacunki pozwalają stwierdzić, że “parkingowiec Trasa Zamkowa” mógłby przyjąć ponad 1000 aut, co przy nieco ponad 300 samochodach mieszczących się obok Kany jest zdecydowanie lepszym rezultatem. Przedstawiona koncepcja zakłada poprawienie dostępności komunikacji miejskiej w omawianym rejonie, również z uwzględnieniem proponowanego “parkingowca” – pojawią się nowe przystanki.
podzamcze_sens_06

SENS już w maju 2011 r. przedstawił uwagi do planu MPZP dla Starego Miasta, w których była mowa o potrzebie przywrócenia zabudowy od strony rzeki. Omawiany dziś projekt koncepcyjny jest rewolucyjny pod każdym względem a jednocześnie genialny w swej prostocie. Powtarzany od dawna mit, że “dziś już się nie da przybliżyć zabudowy do Odry” został obalony. Co więcej, zmiany na omawianym obszarze wcale nie muszą być drogie! Zwężenie jezdni i stworzenie nowych terenów inwestycyjnych w bardzo atrakcyjnej lokalizacji umożliwi uzyskanie wysokich cen za sprzedane przez miasto działki. Budowa “parkingowca”, który obsłużyłby nie tylko obecnych ale i około 3000 nowych mieszkańców i pracowników jest logicznie uzasadniona kierunkami potoków ruchu, z którymi mamy do czynienia przy węźle na Trasie Zamkowej. Nowa przeprawa przez Odrę udostępniona dla ruchu lokalnego na potrzeby Łasztowni, z szerokim chodnikiem oraz drogą dla rowerów to rozwiązanie optymalne, również patrząc na kształt zaproponowanego skrzyżowania pod estakadą Trasy Zamkowej.

Komentarze

6 osób skomentowało artykuł: Przybliżmy miasto do Odry – projekt koncepcyjny inż. Macieja Sochanowskiego

 • Józef

  Rewelacja, rewelacja pod niemal każdym względem. Wyjątek stanowi pozostawienie jako drogi przeznaczonej dla ruchu kołowego (zjazdu z trasy) uliczki u podnóża skarpy zamkowej co praktycznie uniemożliwia jej zagospodarowanie (w tej sprawie UM rozpisał nawet konkurs). Lekka modyfikacja projektu polegająca na wykorzystaniu jako zjazdu przestrzeni pomiędzy nitkami Trasy Zamkowej (kłócąca się propozycją SENS-u zakończenia w tym miejscu przedłużenia alei kwiatowej) pozwoliłaby na SENS-wne zagospodarowanie skarpy zamkowej i jej podnóża dla ruchu pieszego i rowerowego (turystycznego). Być może poprzez “odseparowanie” trasy zamkowej ścianą odtwarzająca (lub imitującą) średniowieczne fortyfikacje w osi których istniała brama, częścią której była Baszta 7 płaszczy.

 • Damian Lachowski

  Józefie! Dzięki za poparcie. Jak słusznie zauważyłeś Twoja sugestia nie tylko kłóci się z naszym inny projektem, ale także może rzutować na obsługę parkingu wielopoziomowego, zabiera część miejsc postojowych pod TZ oraz w grę wchodzą spadki terenowe, co komplikuje kwestię ewentualnego poprowadzenia na Łasztownię nowej linii tramwajowej. Obiecuję mimo wszystko raz jeszcze skonsultować Twoją tezę z naszymi inżynierami, aby rozważyć także taką opcję. Raz jeszcze dziękuję i pozdrawiam!

 • Józef

  Damianie! Dzieki za zainteresowanie. Teza … może i nie praktyczna z powodów przedstawionych bo zabiera część miejsc postojowych pod TZ i może rzutować na obsługę parkingu wielopoziomowego ale SENS to skrót także od Estetycznego Szczecina. Natomiast kwestia ewentualnego poprowadzenia na Łasztownię nowej linii tramwajowej chyba nie jest wpisana w konstrukcję nowego mostu (w miejscu dawnego mostu Hanzy). Przynajmniej nie sprawia ona takiego wrażenia na załączonych ilustracjach. Zamek to perła w koronie tego miasta której należy się co najmniej książeca oprawa. Sta moja teza. Dziekuję za zainteresowanie. Pozdrawiam.

 • Ulica Jana z Kolna zamkniêta zostanie dla ruchu pomiêdzy wjazdami na Trasê Zamkow± i skrzy¿owaniem z ulic± Kapitañsk±. Pomiêdzy ulic± Kapitañsk± a skrzy¿owaniem z ulic± Dubois mo¿liwy bêdzie wjazd dla pojazdów doje¿d¿aj±cych do posesji. Zamkniête dla ruchu zostan± ulice Komandorska od Hotelu Focus do Jana z Kolna oraz Admiralska na ca³ej d³ugo¶ci. Na ulicy Storrady w zwi±zku z zamkniêciem wjazdu na ulicê Jana z Kolna wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Na Trasie Zamkowej wygrodzony zostanie prawoskrêt uniemo¿liwiaj±cy zjazd z Trasy Zamkowej w kierunku Jana z Kolna od strony Prawobrze¿a. Inaczej bêdzie kursowaæ tak¿e komunikacja miejska. Linia 6 pojedzie objazdem przez ul. Wyszyñskiego – Bramê Portow± – al. Niepodleg³o¶ci – ul. Matejki – ul. Malczewskiego. Objazdem pojedzie te¿ linia 70 oraz nocna 526.

 • Józef

  Brawo Damianie !!! Brawo SENS-ie !!! Koncepcja, cyt.: “Wizualizacja powstała na potrzeby konsultacji społecznych i wniosków związanych z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Starego Miasta czyli Podzamcza oraz planowanym układem komunikacyjnym wysp Śródodrza – mówi prezes SENS-u, Damian Lachowski” (vide: http://www.mmszczecin.pl/474028/2014/2/26/tramwajem-na-lasztownie-zobacz-niesamowita-koncepcje-wizualizacje?category=news) sprowadzajaca sie do wykorzystania przestrzeni nitek wjadz i wyjazdowej Trasy Zamkowej jest bardziej sensowna niźli przedłużenie aleji spacerowej (jakkolwiek zwanej) czy też ponownego stawiania masztu zezłomowanego statku. Tylko wykorzystanie tej przetrzeni pomiędzyt jezdniami trasy na potrzeby komunikacji zbiorowej ma większy sens. Jednakowoż budowa trakcji tramwajowej to sprawa odległa. Póki co wymagajaca przygotowania podłoża (utwardzenia, odwodnienia, etc.), które może słuzć do czasu wybudowania trakcji jako droga(i) zjazdowe i wwjazdowe na trasę.

 • rss

  jerzybielec.blogspot.com/2013/03/zamki-na-lodzie-czyli-jak-wydawac.html

Dodaj komentarz

 

 

*