Propozycja na transport w rejonie Hali Widowiskowo-Sportowej i os. Zawadzkiego

Zapraszamy do zapoznania się z koncepcją naszego stowarzyszenia na perspektywiczny rozwój sieci transportowej w rejonie osiedla Zawadzkiego i obiektu hali widowiskowo- sportowej.

Z niniejszym opracowaniem w marcu bieżącego roku zapoznaliśmy również władze miasta Szczecina.
Od wielu lat osiedle Zawadzkiego wymaga reorganizacji systemu transportowego. Już w latach 70-tych planowana była tu budowa tras tramwajowych, czego niestety nie poczyniono do dnia dzisiejszego. Nowe inwestycje w okolicy, takie jak budowa hali widowiskowo – sportowej, dynamiczny rozwój dzielnicy Bezrzecze, czy też pogarszający się stan ulicy Szafera stanowią sposobność do ponownego wywołania problemu jaki stanowi układ komunikacyjny w tej okolicy.  Kolejnym problemem jest też niewydolność autobusów jako środka transportu w tym rejonie oraz nie wykorzystywanie potencjału transportowego jaki stanowią linie tramwajowe w ul. Mickiewicza i Wojska Polskiego, które obecnie nie docierają na osiedle.

Naszym zdaniem należy zarówno powrócić do planów rozwoju komunikacji miejskiej sprzed lat, jak i zaktualizować je i rozszerzyć o nowe funkcje (np. utworzenie parkingu typu Park&Ride obok hali widowiskowo-sportowej) co ukazano w opracowaniu.

Główne cele koncepcji:

  • Przekonanie władz miasta, że wszelkie zmiany komunikacyjne należy przeprowadzić w oparciu o transport zbiorowy oraz rowerowy;
  • Utworzenie parkingu P&R przy hali widowiskowo – Sportowej wraz z międzydzielnicową pętla przesiadkową;
  • Zmiany w planach Zagospodarowania Przestrzennego dla ulic Zawadzkiego i Janickiego gdzie stowarzyszenie proponuje wprowadzić linie tramwajową, celem wycofania autobusów nr 75 i lepszej obsługi całego osiedla Zawadzkiego; W naszej opinii poprowadzenie linii tramwajowej jedynie ulicą Szafera nie pozwoli całkowicie zastąpić autobusów na osiedlu – stąd konieczność wprowadzenia tramwajów wgłąb osiedla.

Po szczegóły zapraszamy do prezentacji:

Prezentacja (plik pdf)

Komentarze

Dodaj komentarz

 

 

*