Odpowiedź na wniosek o odtworzenie zegara na budynku Wydziału Nauk Przyrodniczych US

Stowarzyszenie SENS otrzymało odpowiedź od Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego na wniosek o odtworzenie zabytkowego zegara na budynku Wydziału Nauk Przyrodniczych US. Cieszy nas, że ocalałe części zegara zostaną przekazane do Muzeum Techniki i Komunikacji. Mamy jednak nadzieję, że Uniwersytet Szczeciński znajdzie w najbliższej przyszłości środki aby odtworzyć zegar kulowy w miejsce wątpliwej jakości atrapy zegara.

Treść otrzymanego pisma:

Uniwersytet Szczeciński
Szczecin, 23.01.2012

Pan Damian Lachowski
Prezes Stowarzyszenia SENS

Szanowny Panie,
w nawiązaniu do wniosku o odtworzenie fasadowego zegara na budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, informuję, że w związku z realizacją inwestycji związanej z przebudową i modernizacją budynku Wydziału Biologii, podczas oględzin zegara stwierdzono, iż ze względu na zniszczenie poszczególnych elementów zegara, stanowi on poważne zagrożenie dla przechodniów. Skorodowanie mechanizmów było na tyle daleko posunięte, iż nie było możliwości jego odrestaurowania.

Równocześnie informuję, że ani zegar, ani budynek nie są wpisane do rejestru zabytków Miejskiego Konserwatora, w związku z czym Uniwersytet Szczeciński, nie był zobowiązany do konsultowania remontu z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Ze względu na konieczność zdemontowania zagrażającego bezpieczeństwu zegara, w jego miejsce architekt zaprojektował zegar, który w swojej stylistyce, zarówno poprzez formę, jak i kolorystykę, nawiązuje do poprzedniego czasomierza.

Zdemontowane części zegara, które udało się ocalić podczas rozbiórki, na wniosek Miejskiego Konserwatora Zabytków zostaną przekazane do Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie.

Z poważaniem,
Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego
prof. dr hab. Waldemar Tarczyński

Komentarze

Dodaj komentarz

 

 

*