,

Pomysł na Stocznię Szczecińską

Mając na celu dobro Stoczni Szczecińskiej, jako miejsca pracy oraz symbolu i ducha tego miasta, stowarzyszenie SENS wspólnie z inicjatywą Lepszy Szczecin, stworzyło projekt zagospodarowania terenów postoczniowych.

 

Punktem wyjścia jest zachowanie wartości architektonicznych terenów poprzemysłowych w postaci zabytkowych zabudowań oraz infrastruktury technicznej. Kluczowym elementem jest także stworzenie sprzyjającej przestrzeni publicznej, dającej możliwość kreowania wydarzeń wszelkiej maści w skali makro oraz gwarantującej przyjemny wypoczynek mieszkańcom i turystom na co dzień.

Istotą zagadnienia jest bez wątpienia rachunek ekonomiczny, który może okazać się wysocerentowny dzięki rozwojowi w tym miejscu szeroko pojętej turystyki biznesowej, zbudowanej w oparciu o wydarzenia targowe oraz konferencyjne, wykorzystującymi także bezkresne możliwości powiązania biznesu specjalizującego się w zagadnieniach związanych z gospodarką, usługami, transportem i przemysłem wodnym. Sukces tego przedsięwzięcia ma być wypadkową dobrego kursu inwestycyjnego, wspaniałej lokalizacji oraz tła historycznego i symboliki jaką niesie ze sobą ów mityczne miejsce. Zachęcamy do zapoznania się z projektem autorstwa Makysymiliana Kuśmierka oraz Damiana Lachowskiego.

Prezentacja

Komentarze

Dodaj komentarz

 

 

*